Cấu trúc và chức năng ADN – Trắc nghiệm online

  • Số câu hỏi: 10 câu
  • Thời gian làm bài 20 phút

Các em cần chuẩn bị giấy, bút, máy tính và nước lọc (để uống) trước khi mở đề! Sau khi nộp bài các em sẽ nhận ngay điểm và vị trí của mình trong bảng xếp hạng (tính tại thời điểm nộp bài).

Bảng xếp hạng: Cấu trúc và chức năng ADN

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 10 điểm
TTHọ TênNộp bài lúcĐiểmTỉ lệ
Đang tải danh sách
No data available