40016 – Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen

697 views

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cách dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho ruồi thân xám, cánh cụt giao phối với ruồi thân đen, cánh dài (P), thu được F1 gồm 100% ruồi thân xám, cánh dài. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là
Chọn:
A. 3 con thân xám, cánh dài: 1 con thân đen, cánh cụt.
B. 2 con thân xám, cánh dài: 1 con thân xám, cánh cụt: 1 con thân đen, cánh dài.
C. 1 con thân xám, cánh dài: 1 con thân đen, cánh cụt.
D. 1 con thân xám, cánh dài: 2 con thân xám, cánh cụt: 1 con thân đen, cánh dài.

Changed status to publish

0 Answers

/** * Chèn chatbot AI PFT */