GO.sinhhoc.org là khu vực thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến theo chuyên đề, học kì, thi thử THPT Quốc Gia

Các đề thi được tạo ngẫu thông qua việc trích rút câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng. Nội dung và độ khó giữa các đề thi giữa các thí sinh cũng những lần mở đề khác của thí sinh là tương đương nhau. Sau đây là danh mục các đề kiểm tra đã mở để học sinh tiến hành thực hiện bài kiểm tra tại link:
https://go.sinhhoc.org/mod/page/view.php?id=5

  • Các quy luật di truyền CƠ BẢN (Quy luật phân li và phân li độc lập)
  • Các quy luật di truyền TỔNG HƠP (Quy luật liên kết, hoán vị…tổng hợp các quy luật di truyền)
  • Di truyền quần thể, ứng dụng di truyền và di truyền học người
  • Tiến hóa
  • Sinh thái học cá thể, quần thể và quần xã
  • Hệ sinh thái, sinh quyển và sử dụng, bảo vệ tài nguyên….

Bạn chỉ cần đăng nhập vào hệ thống GO.sinhhoc.org và làm bài miễn phí!