1. Home
  2. Docs
  3. Tiến hóa
  4. Bằng chứng tiến hóa

Bằng chứng tiến hóa

Những bằng chứng nói lên mối qua hệ họ hàng giữa các sinh vật với nhau được xem là bằng chứng tiến hóa. Xem thêm…

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? 3 Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?