1. Home
  2. Docs
  3. Sinh học tế bào
  4. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
  5. Vận chuyển thụ động

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển thụ động là vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không cần tiêu tốn năng lượng. Vận chuyển thụ động gồm khuếch tán và thẩm thấu.

Xem thêm: http://www.quangvanhai.net/2018/11/su-khuech-tan-tham-thau-va-van-chuyen-chu-dong.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?