1. Home
  2. Docs
  3. Sinh học tế bào
  4. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
  5. Vận chuyển chủ động

Vận chuyển chủ động

Vận chuyển chủ động là hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất ngược chiều gradien nồng độ và cần cung cấp năng lượng.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2018/11/su-khuech-tan-tham-thau-va-van-chuyen-chu-dong.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? 1 Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?