1. Home
  2. Docs
  3. Sinh học tế bào
  4. Thành phần hóa học của tế bào
  5. Prôtêin

Prôtêin

Protein là sản phẩm cuối của gen, chúng là các công cụ phân tử biểu hiện thông tin di truyền chứa trên ADN, trực tiếp thực hiện hầu hết các chức năng sống của tế bào. Chúng có cấu trúc phức tạp, tinh vi và biến hóa linh hoạt để đảm bảo cho hàng loạt chức năng: xúc tác, cấu trúc, vận động, dự trữ, vận chuyển, điều hòa và bảo vệ tế bào.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/07/cau-truc-va-chuc-nang-cua-protein.html

Bài viết này có hữu ích với bạn không? Không

Bạn muốn giúp đỡ?