1. Home
  2. Docs
  3. Sinh học tế bào
  4. Thành phần hóa học của tế bào
  5. Cacbohiđrat

Cacbohiđrat

Cacbohiđrat (đường) được cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố hóa học là C, H và O. Các loại đường thường gặp gồm:

  • Đường đơn: glucôzơ , fructôzơ
  • Đường đôi: saccarôzơ , mantôzơ, lactôzơ
  • Đường đa: tinh bột, xenlulôzơ, kitin

Chúng là nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu tổng hợp chủ yếu cho tế bào.

Xem thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/09/cacbohirat-va-lipit.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?