1. Home
  2. Docs
  3. Sinh học tế bào
  4. Thành phần hóa học của tế bào
  5. ARN

ARN

Các đại phân tử ARN có cấu trúc nhiều điểm giống với ADN, nhưng làm chức năng trung gian trong sinh tổng hợp prôtêin với 3 loại khác nhau (rARN, tARN và mARN). Tuy nhiên trong những thập niên gần đây mới phát hiện cho thấy vài trò đa dạng và quan trọng của chúng trong tế bào. Những phát hiện mới về các loại ARN không mã hóa gây chấn động và cho thấy rõ hơn vai trò quan trọng của ARN trong tế bào.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/07/cau-truc-va-chuc-nang-arn.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?