1. Home
  2. Docs
  3. Sinh học tế bào
  4. Thành phần hóa học của tế bào
  5. ADN

ADN

Tất cả các tế bào của tất cả các sinh vật trên hành tinh chúng ta đều có hệ gen với cấu trúc chung là ADN và sự biểu hiện thông tin trên ADN cũng giống nhau về cơ bản. Phát minh ra cấu trúc ADN đã tạo ra cuộc cách mạng trong Sinh học, mở đầu cho các nghiên cứu về sinh học phân tử. Phân tử ADN thỏa mãn các yêu cầu đối với vật chất di truyền: chứa và truyên đạt thông tin, tự sao chép chính xác, có khả năng biến dị và sửa sai.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/06/cau-truc-va-chuc-nang-cua-adn.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? 2 Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?