1. Home
  2. Docs
  3. Sinh học tế bào
  4. Cấu trúc tế bào nhân sơ

Cấu trúc tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ (1-5 micrômet), chưa có nhân hoàn chỉnh (vật chất di truyền chưa được bao bọc bởi màng nhân), tế bào chất không có hệ thống nội màng và không có các bào quan có màng bao bọc.

Danh mục vài viết trong chủ đề này

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không 1

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?