1. Home
  2. Docs
  3. Giới thiệu chung về thế giới sống
  4. Các giới sinh vật
  5. Hệ thống phân loại 5 giới

Hệ thống phân loại 5 giới

WhittakerMargulis chia thế giới sống thành 5 giới: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vậtgiới động vật

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/09/cac-gioi-sinh-vat.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?