1. Home
  2. Docs
  3. Giới thiệu chung về thế giới sống
  4. Các giới sinh vật
  5. Giới là gì

Giới là gì

Giới (Regnium) là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vậtchung những đặc điểm nhất định.

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?