1. Home
  2. Docs
  3. Giới thiệu chung về thế giới sống
  4. Các cấp tổ chức của thế giới sống
  5. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc:

Tổ chức cấp dưới là nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. Tổ chức cấp cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà có có những đặc tính nổi trội mà tổ chức sống cấp thấp hơn không có được.

Hệ thống mở và tự điều chỉnh:

  • Sinh vật ở mọi cấp tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường. Do đó, sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường.
  • Mọi cấp tổ chức sống từ thấp tới cao của thế giới sống đều có các cơ chế tự điểu chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển.

Thế giới sống liên tục tiến hóa

  • Sự sống được tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin trên ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhờ kế thừa thông tin di tuyền từ những sinh vật tổ tiên ban đầu nên các sinh vật trên Trái Đất đều có những đặc điểm chung.
  • Tuy nhiên, sinh vật luôn có những cơ chế phát sinh các biến dị di truyền và sự thay đổi không ngừng của điều kiện ngoại cảnh luôn chọn lọc, giữ lại các dạng sống thích nghi với các môi trường khác nhau. Vì thế, mặc dù có chung một nguồn gốc nhưng các sinh vật luôn luôn tiến hóa tạo nên một thế gới sống vô cùng đa dạng và phong phú.
Bài viết này có hữu ích cho bạn không? 1 Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?