1. Home
  2. Docs
  3. Di truyền học
  4. Di truyền phân tử
  5. Quá trình nhân đôi ADN

Quá trình nhân đôi ADN

Nhân đôi ADN hay còn gọi là tái bản. Từ 1 phân tử ADN mẹ qua 1 lần nhân đôi sẽ cho ra 2 phân tử ADN con giống nhau và giống ADN mẹ nhờ quá trình nhân đôi diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/07/qua-trinh-nhan-oi-adn-tai-ban-adn.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?