1. Home
  2. Docs
  3. Di truyền học
  4. Các quy luật di truyền
  5. Di truyền liên kết với giới tính

Di truyền liên kết với giới tính

Các gen quy định tính trạng thường nhưng nằm trên NST giới tính sẽ di truyền liên kết với giới tính. Tùy thuộc vào gen nằm trên NST giới tính X hay NST giới tính Y hay nằm trên vùng tương đồng hay không tương đồng mà tuân theo quy luật khác nhau.

Tham khảo thêm: http://www.quangvanhai.net/2014/10/di-truyen-lien-ket-voi-gioi-tinh.html

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Bạn cần sự trợ giúp / đóng góp hoàn thiện nội dung này?