Vì sao chu trình Crep được xếp vào pha hiếu khí

Trong hô hấp tế bào, các phản ứng của chu trình Crep không có sự tiêu dùng ôxi nhưng vẫn được xếp vào pha hiếu khí là vì:

  • Chu trình Crep phân giải hoàn toàn các chất hữu cơ tạo ra sản phẩm chủ yếu là chất khử NADH và $FADH_2$, các chất này vận chuyển điện tử, tạo lực hóa thẩm ở chuỗi truyền electron ở màng trong ti thể.
  • Ôxi chỉ là chất nhận e cuối cùng trong dãy truyền e, nhưng nếu không có ôxi chuỗi truyền e sẽ ngưng hoạt động, ứ động NADH và $FADH_2$ dẫn đến cạn kiệt $NAD^+$ và $FAD^+$ và do đó các phản ứng của chu trình Crep sẽ ngừng trệ.

Nói tóm lại, nếu không diễn ra chuỗi truyền e thì các phản ứng chu trình Crep sẽ bị ngưng trệ hay nói cách khác nếu không xảy ra các phản ứng sử dụng ôxi thì chu trình Crep sẽ không diễn ra.

Bình luận (phản hồi)

Vui lòng Đăng nhập!
avatar
  Subscribe  
Notify of