Sinh Thái học

114 viewsđơn-phân
0 Comments

Thưa thầy, theo em được biết một trong những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế sinh thái thì “tính đa dạng về loài tăng, nhưng số cá thể của mỗi loài lại giảm và quan hệ sinh học giữa các loài trở nên căng thẳng.”
Nhưng trong tài liệu viết về Quần xã sinh vật tại link dưới đây thầy cũng có nói “Quần xã ổn định thường có số lượng loài lớn và số lượng cá thể trong mỗi loài cao” (Phần 2a)
http://www.quangvanhai.net/2014/07/quan-xa-sinh-vat.html

Vậy theo thầy câu hỏi dưới đây đáp án nào đúng và vì sao ạ?
Em cảm ơn thầy và các bạn ạ!

Một quần xã tương đối ổn định thường có đặc điểm về thành phần loài là
A. số lượng loài ít và số lượng cá thể của loài cao.
B. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao.
C. số lương loài ít và số lượng cá thể của loài thấp.
D. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài thấp.

Changed status to publish
0

Thành viên?

Đăng nhập để xem nội dung.
Changed status to publish
Viết câu trả lời của bạn...