Giảm phân 12

0 Comments

Thưa thầy cho em hỏi bài tập này ạ:
Các tế bào phát sinh giao tử tại vùng chín của một cơ thể đực có kiểu gen AaBbCcDe/dE giảm phân hình thành giao tử. Biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường và có 1/3 số tế bào xảy ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu được số loại giao tử tối đa mang các gen trên là bao nhiêu?
em coi trên mạng, thầy cô giải là số loại giao tử tối đa là 2.2.2.4=32. Nhưng em nghĩ là 1 tế bào sinh tinh khi giảm phân chỉ tạo ra 4 loại giao tử, vậy sao bài này lại ra nhiều vậy ạ? Mong thầy giảng giúp em. Em cảm ơn thầy!

Asked question
Viết câu trả lời của bạn...

Thông báo: hệ thống kiểm tra thẻ đang bảo trì, quý khách vui lòng giữ lại mã thẻ! Cảm ơn! Bỏ qua