đột biến lệch bội

202 views
0 Comments

có bao nhiêu loại thể ba, thể không, thể một, thể ba kép, thể một kép, thể bốn … của cơ thể có bộ nst là n cặp?

0

Thành viên?

Đăng nhập để xem nội dung.
Viết câu trả lời của bạn...