Bài tập sinh [Solved]

Solved157 views
Tien12 Tien selected answer
ClosedQuestion is closed for new answers

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; nếu chỉ có một loại alen trội A hoặc B hoặc không có alen trội thì cho kiểu hình hoa trắng. Lai hai cây (P) có hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 lai với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn về hai cặp gen nói trên thu được Fa. Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fa là? Thầy có thể hướng dẫn em cách giải bài tập này không ạ? Em cảm ơn.

1 trả lời

0
Quang90 Tien selected as best answer

TH1: Nếu gen A và B nằm trên 2 NST thường khác nhau.
* Theo đề ta quy ước gen như sau:
A-B-: hoa đỏ
A-bb, aaB-, aabb: hoa trắng
* Lai hai cây hoa trắng thuần chủng cho F1 toàn hoa đỏ
=> P: AAbb x aaBB => F1: 100%AaBb (hoa đỏ)
* Cho F1 lai với cây trắng đồng hợp lặn về cả 2 gen (aabb)
hay: AaBb x aabb
=> Fa: 1/4đỏ : 3/4 trắng
Tương tự em tự xét cho trường hợp liên kết gen, hoán vị gen,…