Bài tập xác suất [Solved]

Solved314 viewsdi-truyền xác-suất
Quynh16 Quynh selected answer
ClosedQuestion is closed for new answers

Trong một quần thể người, B là gen quy định người không bị bệnh trội hoàn toàn so với alen đột biến b quy định bệnh PKU.
Trường hợp cả 3 cặp vợ chồng đều có kiểu gen dị hợp, mỗi cặp vợ chồng đều sinh 1 người con thì xác suất để có 2 con trai, một con gái trong đó có 2 đứa bình thường, 1 đứa bị bệnh PKU là bao nhiêu?
Mong nhận được hồi âm của thầy và các bạn. Em xin cảm ơn ạ!

1 trả lời

1

Xét tính trạng bệnh PKU:
P: Bb x Bb => con: 3/4 bệnh : 1/4 bình thường
=> Sinh 3 con trong đó 2 bình thường = (3/4)^2(1/4)x3C2 = 27/64
Xét tính trạng nam/nữ: 1/2 nam : 1/2 nữ
=> Sinh 3 con trong đó 2 năm và 1 nữ = (1/2)^3x3C2=3/8
Vậy xác suất cần tìm = (27/64)(3/8) = 81/512