Bài tập NST giới tính

Một tế bào trứng của 1 loại đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm, khi hợp tử nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào người ta tách các phôi bào và cho phát triển riêng rẽ .Nếu lấy trứng trong cơ thể cái của loài đó đem đa bội hoá nhân tạo để tạo thành cơ thể lưỡng bội , giới tính của các cơ thể đa bội hoá này sẽ như thế nào?
A. Luôn luôn giống nhau do được lưỡng bội hoá từ 1 trứng đơn bộ chỉ có 1 NST giới tính
B. Giống nhau nếu cơ thể cái của loài là giới dị giao tử, khác nhau nếu cơ thể cái của loài là giới đồng giao tử
C. Khác nhau nếu cơ thế cái của loài là giới dị giao tử, giống nhau nếu cơ thể cái của loài là giới đồng giao tử
D. Luôn luôn khác nhau do tính chất của thể đa bội

Thưa thầy, đáp án là C. Theo em hiểu thì đơi con sau lưỡng bội hóa sẽ có hai kiểu gen là XX và YY, như vậy có đúng không ạ? Bô NST chứa YY vẫn được chấp nhận ạ? Hay là em đã hiểu sai rồi. Mong thầy giải đáp giúp em, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

1 trả lời

0

Câu Quỳnh hỏi khá hay nhưng cũng khá chuyên sâu. Thương thì đề không đề cập sâu như vậy vì nó còn nhiều khía cạnh nữa khi xét chuyên sâu. Nên phần này mục đích là để biết bộ NST của cá thể được tạo thành nhờ phương pháp Nuối cấy hoạt phấn (hoặc noãn) đơn bội (n) chưa qua thụ tinh thôi!

Như vậy em xác định được bộ NST của cơ thể đa bội hoa đồng hợp tất cả các cặp gen là ổn rồi!