Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của hàm lượng ADN qua các kì của quá trình nguyên phân, giảm phân

Hỏi đápThuộc: Sinh học [mở rộng]Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của hàm lượng ADN qua các kì của quá trình nguyên phân, giảm phân
Đoàn Tùng Lâm hỏi 1 tuần trước

Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của hàm lượng ADN qua các kì của quá trình nguyên phân, giảm phân. Làm thế nào để biết được một hình vẽ biểu diễn một tế bào đang lẻ nguyên phân hay giảm phân

Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của hàm lượng ADN qua các kì của quá trình nguyên phân, giảm phân
4 (80%) 1 vote
1 Trả lời
Hai Quang trả lời 1 tuần trước

Hàm lượng ADN trong tế bào tăng hay giảm liên quan đến quá trình nhân đôi và phân ly của NST. Sự biến đổi số lượng NST qua các kỳ của nguyên phân và giảm phân được tóm tắc ở nội dụng trong đường link: http://www.quangvanhai.net/2014/07/tinh-so-nhiem-sac-so-cromatit-va-so-tam.html
Còn phần đồ thị thì sử dụng phương pháp vẽ đồ thì cơ bản thôi (nhưng phần này không thuộc chương trình phổ thông nên mình không bàn ở đây).

Trả lời choVẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của hàm lượng ADN qua các kì của quá trình nguyên phân, giảm phân
Hãy đánh giá!
Câu trả lời của bạn

4 + 3 =