Theo lý thuyết phép lai AaBb * AaBb cho đời con có tỉ lệ

Hỏi đápThuộc: Sinh học [cơ bản]Theo lý thuyết phép lai AaBb * AaBb cho đời con có tỉ lệ
Dương Đức Sơn hỏi 1 tuần trước

Cho biết quá trình GP diễn ra bình thường. Theo lý thuyết phép lai AaBb * AaBb cho đời con có tỉ lệ các kiểu gen (A-B-) (A-bb) (aaB-) (aabb) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Theo lý thuyết phép lai AaBb * AaBb cho đời con có tỉ lệ
4 (80%) 1 vote
1 Trả lời
Biology Cộng tác viên trả lời 1 tuần trước

Theo cách viết ti lệ đời con dạng A-B-; A-bb; aaB- và aabb gọi là kiểu hình chứ không phải kiểu gen. Như vậy ta có thể diễn đạt lại là tỉ lệ kểu hình (A-B-; A-bb; aaB- và aabb) ở đời con lần lượt là: 9 : 3 : 3 : 1. Đây là tỉ lệ quen thuộc trong kết quả tỉ lệ kiểu hình trong phép lai phân li độc lập của MenĐen. Dương Đức Sơn có thể đọc thêm SGK để hiểu rõ nhé.

Trả lời choTheo lý thuyết phép lai AaBb * AaBb cho đời con có tỉ lệ
4 (80%) 2 votes
Câu trả lời của bạn

9 + 16 =