Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Hỏi đápThuộc: Sinh học [cơ bản]Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?
Ngọc Hoài hỏi 2 tuần trước

 Quá trình quang hợp ở thực vật có giải phống ôxi phân tử. Vậy cho hỏi phân tử $O_2$ này có nguồn gốc từ oxi của $CO_2$ hay của $H_2O$?

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?
4 (80%) 2 votes
1 Trả lời
Thu Hà trả lời 2 tuần trước

 Trong quang hợp ở thực vật, phân tử  ôxi giải phóng ở pha sáng, lúc này CO2 chưa tham gia vào quá trình quang hợp (CO2 tham gia vào quang hợp ở pha tối). Chứng tỏ O2 được giải phóng ra trong quá trình quang hợp không phải từ ôxi của CO2. 
 Quá trình quang hợp được chia làm hai pha gọi là pha sáng và pha tối. O2 được tạo ra ở quá trình quang phân li nước (của pha sáng) theo phương trình tóm tắt sau:
H2O + (DL + Ánh sáng) => 4H+ + 4e- + O2
Bạn có thể xem chi tiết nội dung này ở trang 40 SGK sinh học 11!

Trả lời choÔxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?
4 (80%) 5 votes
Câu trả lời của bạn

12 + 6 =