Nhân đôi ADN

Đại phân tử sinh học ADN là vật chất di truyền, nó có khả năng tự nhân đôi (tự sao, tái bản) để truyền đạt thông tin di truyền cho các thế hệ (tế bào, cơ thể) sau. Quá trình này diễn ra ở trong nhân (đối với tế bào nhân thực) vào kì trung gian (pha S) của chu kì tế bào. Quá trình này có sự tham gia của nhiều thành phần cũng như có chế khá phức tạp…Xem chi tiếy lý thuyết về quá trình nhân đôi ADN.

Trắc nghiệm online: QÚA TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
Số câu hỏi: 10 câu
Thời gian làm bài: 20 phút
Chuẩn bị giấy nháp, bút và máy tính trước khi mở đề!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of