Hướng dẫn viết công thức toán ở website sinhhoc.org

Hiện tại trang sinhhoc.org đã tích hợp phần hiển thị công thức toán với bên MathJax. Như vậy để hiển thị công thức toán theo chuẩn Latex thì các bạn ghi công thức toán dưới dạng mã latex và bỏ trong cặp dấu $. Để hiểu rõ các bạn tham khảo một số ví dụ sau:

1. Viết công thức toán hiển thị cùng dòng nội dung đoạn văn.

Ví dụ để viết a bình phương ($a^2$) thì các bạn viết: $a^2$
2. Viết công thức toán ở hàng riêng
Ví dụ muốn viết
$$x^2 + 2x + c = 0$$
Thì các bạn viết như sau:$$x^2 + 2x + c = 0$$

Các bạn áp dụng để viết công thức ở phần Post, Comment và Quiz của trang sinhhoc.org. Nếu bạn muốn lấy mã latex nhanh mà không cần biết code latex thì có thể tham khảo trang website: http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php

Bình luận (phản hồi)

Vui lòng Đăng nhập!
avatar
  Subscribe  
Notify of