Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về: Thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp

Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp như sau:

Về thành phần cấu tạo:

+ Tảo:

  • Thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulozo.
  • Có lục lạp.
  • Chất dự trữ là tinh bột

+ Nấm:

  • Thành tế bào được cấu tạo bằng kitin.
  • Không có lục lạp.
  • Chất dự trữ là glicogen.

Về kiểu dinh dưỡng

+ Tảo: Quang tự dưỡng.

+ Nấm: Di dưỡng hoại sinh hoặc kí sinh.

Về kiểu hô hấp:

+Tảo: Hiếu khí.

+ Nấm: Hiếu khí và kị khí.

Các bạn cũng có thể trình bày theo bảng cho tiện quan sát cũng như học bài!

Bình luận (phản hồi)

Vui lòng Đăng nhập!
avatar
  Subscribe  
Notify of