Cấu trúc và chức năng ARN

Nếu như ADN là vật chất di truyền thì ARN là bản sao của ADN (trừ một số virut có vật chất ARN). Trong nội dung chương trình sinh học trung học phổ thông chúng ta chủ yếu bàn đế cấu trúc và chức năng của các loại ARN được phiên mã từ gen như tARN, mARN hay rARN.

Bài kiểm tra về cấu trúc và chức năng ARN.

  • Số câu hỏi: 10 câu
  • Thời gian: 20 phút

Chuẩn bị giấy nháp, bút và máy tính cầm tay trước khi mở đề!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of