What you will learn with this eBook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean risus purus, gravida ac vehicula.

Tại sao các nguyên tố vi lượng chỉ cần một lượng rất ít nhưng cây trồng vẫn không đạt năng suất cao nếu ta không đảm bảo được nhu cầu của cây đối với các nguyên tố này?

Tại sao các nguyên tố vi lượng chỉ cần một lượng rất ít nhưng cây trồng vẫn không đạt năng suất cao nếu ta không đảm bảo được nhu cầu của cây đối với các nguyên tố này? Cho ví dụ minh họa?

 • Năng suất cây trồng phụ thuộc và cường độ các quá trình trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển của cây.
 • Tất cả các quá trình trên đều cần sự xúc tác của các enzim.
 • Nồng độ và khả năng hoạt động của enzim lại phụ thuộc nhiều vào sự có mặt và nồng độ (dù rất ít) của các nguyên tố vi lượng.
 • Chỉ cần một lượng rất ít nguyên tố vi lượng cũng có ảnh hưởng lớn đến năng suất của cây.

Ví dụ:

 • Fe, Cu: thành phần cấu trúc bắt buộc của các enzim oxi hóa khử.
 • Mn, Co: thành phần cấu trúc của các enzim tham quá trình chuyển hóa các hợp chất nito.

Vì sao chu trình Crep được xếp vào pha hiếu khí

Trong hô hấp tế bào, các phản ứng của chu trình Crep không có sự tiêu dùng ôxi nhưng vẫn được xếp vào pha hiếu khí là vì:

 • Chu trình Crep phân giải hoàn toàn các chất hữu cơ tạo ra sản phẩm chủ yếu là chất khử NADH và $FADH_2$, các chất này vận chuyển điện tử, tạo lực hóa thẩm ở chuỗi truyền electron ở màng trong ti thể.
 • Ôxi chỉ là chất nhận e cuối cùng trong dãy truyền e, nhưng nếu không có ôxi chuỗi truyền e sẽ ngưng hoạt động, ứ động NADH và $FADH_2$ dẫn đến cạn kiệt $NAD^+$ và $FAD^+$ và do đó các phản ứng của chu trình Crep sẽ ngừng trệ.

Nói tóm lại, nếu không diễn ra chuỗi truyền e thì các phản ứng chu trình Crep sẽ bị ngưng trệ hay nói cách khác nếu không xảy ra các phản ứng sử dụng ôxi thì chu trình Crep sẽ không diễn ra.

Ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp của chim và công trùng

Ở côn trùng cơ quan hô hấp là hệ thống ống khí, quá trình trao đổi khí diễn ra trực tiếp giữa cơ quan hô hấp với các tế bào; Còn ở chim cơ quan hô hấp là phổi, tuy nhiên để thích nghi với đời sống bay lượn nên cấu tạo của cơ quan hô hấp (phổi chim) có cấu tạo có những điểm khác biệt so với bò sát, thú,… để thích nghi.

Ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp ở côn trùng

 • Cấu tạo gồm: hệ thống ống khí và lỗ thở, các ống khí phân nhanh nhỏ dần.
 • Đưa oxi tiếp xúc trực tiếp với từng tế bào (không thông qua hệ tuần hoàn).
 • Thông khí thông qua hoạt động co dãn của cơ bụng.

Ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp ở chim

 • Cấu tạo gồm: Phổi và hệ thống túi khí.
 • Phổi gồm các ống khí, có hệ thống mao mạch bao quanh.
 • Các túi khí có khả năng co dãn tốt giúp lưu thông khí tốt.
 • Phổi luôn có khí giàu oxi và giảm khí cặn.
 • Dòng máu trong mao mạch chãy vuông góc với dòng khí → hiệu quả trao đổi khí cao.

Hậu quả của bệnh thông giữa hai tâm thất ở tim người đối với quá trình trao đổi khí và cung cấp máu cho các cơ quan

Bệnh có lỗ thông giữa hai tâm thất ở tim người sẽ gây ra hậu quả đối với việc trong đổi khí và cung cấp máu cho các cơ quan như sau:

 • Khi tâm thất co thì thì máu từ tâm thất trái đi vào tâm thất phải qua lỗ thông giữa hai tâm thất đẫn đến tăng áp lực trong tâm thất phải.
 • Tăng áp lực trong tâm thất phải gây ra tăng áp lực trong vòng tuần hoàn phổi làm cho huyết tương tràn ra khỏi mao mạch phổ gây ra phù phổi → Trao đổi khí ở phổi giảm.
 • Do một phần máu đi vào tâm thất phải nên lượng máu bơm lên động mạch chủ giảm → Huyết áp và ôxi trong máu giảm → tikm đập nhanh và mạnh kéo dài → suy tim và lượng máu cung cấp cho các cơ quan giảm.

Bệnh này là bệnh tim bẩm sinh thường gặp và có tên thường gọi là bệnh thông liên thất (tâm thất phải và tâm thất trái có lỗ thông).

Quá trình khử nitrat ở thực vật có thể làm giảm năng suất sinh học và gây hại cho cây trồng

Khử nitrat ở thực vật bao gồm khử nitrat đồng hóa để tạo nên các chất hữu cơ (chuyển nitrat vào các chất hữu cơ chứ không tham gia sản sinh ra năng lượng và khử nitrat dị hóa diễn ra trong hô hấp kị khí. Trong phạm vi chương trình sinh học phổ thông thì chúng ta chỉ đề cập đến quá trình khử nitrat đồng hóa để chuyển $NO_3$ thành $NH_3$ sau đó $NH_3$ làm nguyên liệu để tạo thành các axit amin thông quá quá trình đồng hóa nitơ để tạo nên các axit amin.

 • Quá trình khử nitrat tạo thành $NH_3$ phải sử dụng  $H^+$ từ NADPH hoặc NADH của quang hợp hoặc hô hấp. Trong đó, NADPH cũng được sử dụng để khử $CO_2$ trong pha tối quang hợp → Việc sử dụng lực khử này làm giảm quá trình cố định $CO_2$ → giảm năng suất sinh học.
 • Sự khử nitrat cũng có thể làm dư thừa và tích tụ nhiều $NH_3$, đây là chất gây độc cho tế bào.

Như vậy có thể khẳng định rằng: ở thực vật, quá trình khử nitrat có thể làm giảm năng suất và gây hại cho cây trồng.

 Ưu điểm của phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép

Trong sự di chuyển của các chất qua màng tế bào, phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin có những ưu điểm so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép là:

 • Tính đặc hiệu cao hơn, mỗi kênh protein thông thường chỉ cho một hoặc một số chất tan giống nhau đi qua.
 • Cho phép chất hữu cơ (phân tử) có kích thước lớn và (hoặc) tích điện đi qua màng.
 • Có thể dễ dàng được điều hòa tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào, thông qua việc đóng – mở các kênh, qua số lượng các kênh trên màng. Trong khi đó, khuếch tán qua lớp photpholipit kép hoàn toàn phụ thuộc vào sự chênh lệch (gradient) nồng độ giữa bên trong và bên ngoài màng.
 • Diễn ra nhanh hơn.

Để rõ hơn các bạn có thể tìm hiểu về quá trình vận chuyển các chất qua sinh chất để có cái nhìn tổng quan hơn.

What our customers said

Don’t take our word, see our testimonials

Hiện tại trang sinhhoc.org đã tích hợp phần hiển thị công thức toán với bên MathJax. Như vậy để hiển thị công thức toán theo chuẩn Latex thì các bạn ghi công thức toán dưới dạng mã latex và bỏ trong cặp dấu $. Để hiểu rõ các bạn tham khảo một số ví dụ sau:

1. Viết công thức toán hiển thị cùng dòng nội dung đoạn văn.

Ví dụ để viết a bình phương ($a^2$) thì các bạn viết: $a^2$
2. Viết công thức toán ở hàng riêng
Ví dụ muốn viết
$$x^2 + 2x + c = 0$$
Thì các bạn viết như sau:$$x^2 + 2x + c = 0$$

Các bạn áp dụng để viết công thức ở phần Post, Comment và Quiz của trang sinhhoc.org. Nếu bạn muốn lấy mã latex nhanh mà không cần biết code latex thì có thể tham khảo trang website: http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php

Hướng dẫn viết công thức toán ở website sinhhoc.org

Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp như sau:

Về thành phần cấu tạo:

+ Tảo:

 • Thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulozo.
 • Có lục lạp.
 • Chất dự trữ là tinh bột

+ Nấm:

 • Thành tế bào được cấu tạo bằng kitin.
 • Không có lục lạp.
 • Chất dự trữ là glicogen.

Về kiểu dinh dưỡng

+ Tảo: Quang tự dưỡng.

+ Nấm: Di dưỡng hoại sinh hoặc kí sinh.

Về kiểu hô hấp:

+Tảo: Hiếu khí.

+ Nấm: Hiếu khí và kị khí.

Các bạn cũng có thể trình bày theo bảng cho tiện quan sát cũng như học bài!

Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về: Thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp

Video Reviews

Don’t take our word, see our testimonials.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gdY_9ifwEDA]

Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về: Thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp

Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp như sau:

Về thành phần cấu tạo:

+ Tảo:

 • Thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulozo.
 • Có lục lạp.
 • Chất dự trữ là tinh bột

+ Nấm:

 • Thành tế bào được cấu tạo bằng kitin.
 • Không có lục lạp.
 • Chất dự trữ là glicogen.

Về kiểu dinh dưỡng

+ Tảo: Quang tự dưỡng.

+ Nấm: Di dưỡng hoại sinh hoặc kí sinh.

Về kiểu hô hấp:

+Tảo: Hiếu khí.

+ Nấm: Hiếu khí và kị khí.

Các bạn cũng có thể trình bày theo bảng cho tiện quan sát cũng như học bài!

Free Samples

Showcase free sample pages from the book.

 • Page 1
 • Page 2
 • Page 3
 • Page 4
 • Page 5

Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent id condimentum turpis. Sed massa ligula, commodo in libero in, facilisis egestas libero. Duis efficitur pharetra laoreet. Sed sit amet purus sapien. Morbi ullamcorper, magna placerat viverra fermentum, tellus lectus ornare dolor, vel aliquam mi libero quis orci. Mauris blandit mauris ornare eros consequat, eu rutrum sapien ornare. Vivamus pellentesque odio ultricies vestibulum sollicitudin.

Donec laoreet erat eu risus ullamcorper, sit amet porta neque finibus. Integer turpis lacus, bibendum lacinia interdum ac, pulvinar ut sem. Phasellus et bibendum neque. Sed feugiat congue luctus. Maecenas blandit malesuada lacinia. Integer turpis lacus, bibendum lacinia interdum ac, pulvinar ut sem. Phasellus et bibendum neque. Sed feugiat congue luctus. Maecenas blandit malesuada lacinia. Integer turpis lacus, bibendum lacinia interdum ac, pulvinar ut sem. Phasellus et bibendum neque. Sed feugiat congue luctus. Donec laoreet erat eu risus ullamcorper, sit amet porta neque finibus. Integer turpis lacus, bibendum lacinia interdum ac, pulvinar ut sem. Phasellus et bibendum neque. Sed feugiat congue luctus. Maecenas blandit malesuada lacinia. Integer turpis lacus, bibendum lacinia interdum ac, pulvinar ut sem. Phasellus et bibendum neque. Sed feugiat congue luctus. Maecenas blandit malesuada lacinia. Maecenas blandit malesuada lacinia. Integer turpis lacus, bibendum lacinia interdum ac, pulvinar ut sem. Phasellus et bibendum neque. Sed feugiat congue luctus. Maecenas blandit malesuada lacinia. Integer turpis lacus, bibendum lacinia interdum ac, pulvinar ut sem. Phasellus et bibendum neque. Sed feugiat congue luctus. Donec laoreet erat eu risus ullamcorper, sit amet porta neque finibus. Integer turpis lacus, bibendum lacinia interdum ac, pulvinar ut sem. Phasellus et bibendum neque. Sed feugiat congue luctus. Maecenas blandit malesuada lacinia. Integer turpis lacus, bibendum lacinia interdum ac, pulvinar ut sem. Phasellus et bibendum neque. Sed feugiat congue luctus. Maecenas blandit malesuada lacinia.

About Author

Don’t take our word, see our testimonials